مرکز پزشکی هسته‌ای سینا در شاخه تخصصی کاردیولوژی آماده انجام خدمات زير مي‌باشد:

 

  • اسكن پرفيوژن قلب به روش SPECT Gated  با انجام تست ورزش (جهت بررسي ايسكمي و Viability  بافت قلب)
  • اسكن پرفيوژن قلب به روش SPECT Gated با دي پيريدامول جهت بررسي ايسكمي و Viability  بافت قلب. (براي بيماراني كه قادر به ورزش كردن نيستند)
  • اسكن پرفيوژن قلب به روش SPECT Gated بدون استرس (فقط جهت بررسي Viability)
  • محاسبه EF و ارزيابي شانت قلبي به روش First pass
  • اسكن پرفيوژن ريه جهت بررسي آمبولي ريوي