مرکز پزشکی هسته‌ای سینا

اسکن‌ها و درمان‌های موجود در مرکز پزشکی هسته‌ای سینا

اسکن‌ها و درمان‌های  زیر در مرکز پزشکی هسته‌ای سینا ارائه می‌شود:   اسكن پرفيوژن قلب به روش Gated SPECT  جهت بررسي ايسكمي و Viability  بافت قلب و محاسبه EF   و اندکس‌های قلبی اسكن استخوان‌هاي تمام بدن اسکن UBI جهت بررسی کانون‌های عفونی لنفو سینتی گرافی قبل از عمل جراحی پستان برای بررسی غدد لنفاوی ناحیه…

اسکن قلب

آمادگی برای انجام اسکن‌ ها

برای انجام اغلب اسکن های پزشکی هسته ای مانند اسکن استخوان ، اسکن ریه ، اسکن کلیه ، اسکن مجاری اشکی، اسکن سیستم لنفاوی، اسکن اکتروتاید ، اسکن مثانه و اسکن بیضه نیاز به آمادگی ندارید. ولی برای انجام برخی از اسکن ها و یا آزمایشات از جمله اسکن قلب لازم است آمادگی هایی را…

پذیرش

چگونه نوبت بگیرم؟

پزشکی هسته ای سینا مفتخر است که با تجهیزات جدید و دو دستگاه گاماکمرا خدمات پزشکی هسته ای را در اسرع وقت انجام دهد. برخی از خدمات بدون نوبت انجام می شود  اما با توجه به آمادگی های لازم جهت اسکن در صورتیکه قبل از مراجعه نوبت بگیرید با اطمینان و راحتی بیشتری کار شما…