اتاق تصویر برداری

در اتاق گاماکمرا دستگاه تصویربرداری پزشکی هسته ای قرار گرفته است، که بیماران برای انجام اسکن با راهنمایی تکنسین مسئول روی آن دراز می کشند تا تصویر برداری انجام شود. در پزشکی هسته ای سینا دو دستگاه پیشرفته تصویر برداری نصب شده است که خدمات به بیماران را در اسرع وقت انجام می دهند.