اسکن‌ها و درمان‌های  زیر در مرکز پزشکی هسته‌ای سینا ارائه می‌شود: 

 • اسكن پرفيوژن قلب به روش Gated SPECT  جهت بررسي ايسكمي و Viability  بافت قلب و محاسبه EF   و اندکس‌های قلبی
 • اسكن استخوان‌هاي تمام بدن
 • اسکن UBI جهت بررسی کانون‌های عفونی
 • لنفو سینتی گرافی قبل از عمل جراحی پستان برای بررسی غدد لنفاوی ناحیه
 • اسکن تیروئید
 • اسكن پاراتيروئيد
 • اسكن پرفيوژن ريه به روش SPECT جهت بررسي آمبولي ريوي
 • اسكن گلبول‌هاي قرمز نشاندار(RBC) به روش اسپكت (SPECT) جهت تشخيص همانژيوم كبدي
 • اسكن گلبول‌هاي قرمز نشاندار(RBC) جهت تعيين محل خونريزي دستگاه گوارشي
 • اسكن ديورتيكول مكل در بررسي خونريزي دستگاه گوارشي در كودكان
 • اسكن كبد و مجاري صفراوي (HIDA)
 • اسكن تخليه معده براي تشخيص گاستروپارزي و اسكن ترانزيت مري و بررسي ريفلاكس گاستروازوفاژيال
 • اسكن كليه با DTPA جهت بررسي خونرساني به كليه ها و ارزيابي عملكرد آنها و محاسبه GFR
 • اسكن كليه با EC جهت بررسي خونرساني به كليه ها و ارزيابي عملكرد آنها
 • اسكن كليه با DMSA جهت بررسي كورتكس كليه و محاسبه عملكرد جداگانه هر كليه
 • اسكن كليه پيوندي براي بررسي عوارض بعد از پيوند.
 • اسكن كليه با و بدون كاپتوپريل براي بررسي افزايش فشار خون ناشي از تنگي شريان كليه
 • سيستوگرافي راديوايزوتوپيك (VCUG) جهت بررسي ريفلاكس وزيكويورترال
 • اسكن اسكروتوم جهت بررسي تورشن حاد و اپيديديمو اركيت
 • اسكن گاليوم براي بررسي كانونهاي درگيري لنفوم ؛ پاسخ به درمان  و ….
 • اسكن Tc-99m-MIBI جهت افتراق عود تومور از نكروز .
 • اسكن مجاري اشكي براي بررسي انسداد سيستم اشكي