شاخه تخصصی جراحی

مرکز پزشکی هسته‌ای سینا در شاخه تخصص جراحی آماده انجام خدمات زیر می‌باشد:

 • اسكن گلبول‌هاي قرمز نشاندار (RBC) به روش اسپكت (SPECT) جهت تشخيص همانژيوم كبدي
 • اسكن گلبول‌هاي قرمز نشاندار(RBC) جهت تعيين محل خونريزي دستگاه گوارشي در کودکان
 • اسکن دیورتیکول مکل در بررسی خونریزی دستگاه گوارشی
 • اسكن كبد و مجاري صفراوي (HIDA) براي بررسي كله سيستيت حاد و مزمن؛ ديسكينزي كيسه صفرا؛ تعيين Ejection fraction  كيسه صفرا؛ نشت صفراوي بعد از عمل  و . . . .
 • اسكن تيروئيد جهت بررسي توده‌هاي تيروئيدي ؛ گواتر رترواسترنال و توده‌هاي خارج تيروئيدي (افتراق تيروگلوسال داكت سيست از اكتوپيك تيروئيد و….)
 • اسكن تمام بدن با يد راديواكتيو جهت بررسي متاستازهاي ناسي از كانسر تيروئيد.
 • اسكن پاراتيروئيد جهت تعيين محل آدنوم پاراتيروئيد.
 • اسكن پرفيوژن ريه براي بررسي آمبولي ريه
 • اسكن پرفيوژن ريه براي بررسي نقش هر ريه در عملكرد كلي ريه‌ها (پيش‌بيني مقدار كاهش FEV بعد از جراحي ريه )
 • اسکن استخوان‌های تمام بدن برای بررسی متاستازهای ناشی از کانسرها (کانسر پستان و …)
 • اسکن پستان با Sestamibi برای بررسی توده‌های مشکوک پستان
 • اسکن طحال با گلبول‌های قرمز دناتوره جهت بررسی باقیمانده طحالی; طحال فرعی
 • اسکن DMSA قلیائی برای بررسی متاستاز کانسر مدولاری تیروئید