مرکز پزشکی هسته‌ای سینا در شاخه تخصصی نفرویورولوژی آماده انجام خدمات زير مي‌باشد:

 

  • اسكن كليه با DTPA جهت بررسي خونرساني به كليه‌ها و ارزيابي عملكرد آن‌ها ( افتراق  انسداد سيستم از ديلاتاسيون غير انسدادي ؛ محاسبه GFR و …)
  • اسكن كليه با EC جهت بررسي خونرساني به كليه‌ها و ارزيابي عملكرد آن‌ها در بيماران با كاهش فانكشن كليه‌ها
  • اسكن كليه با DMSA جهت بررسي كورتكس كليه (اختلالات آناتوميك ؛ ميزان كورتيكال Loss  ؛ محاسبه عملكرد جداگانه هر كليه يا Differential renal function=DRF  و…)
  • اسكن كليه پيوندي براي بررسي عوارض بعد از پيوند.
  • اسكن كليه با و بدون كاپتوپريل براي بررسي افزايش فشار خون ناشي از تنگي شريان كليه
  • سيستوگرافي راديوايزوتوپيك (VCUG) جهت بررسي ريفلاكس وزيكويورترال
  • اسكن اسكروتوم جهت بررسي تورشن حاد و اپيديديمو اركيت