اسکن مجاری اشکی

مرکز پزشکی هسته‌ای سینا در شاخه تخصصی چشم پزشکی آماده خدمات زير مي‌باشد:

 

  • اسكن مجاري اشكي براي بررسي انسداد سيستم اشكي.
  • اسكن استخوان براي بررسي واسكولاريته هيدروكسي آپاتيت در Occular implant